Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket
christerbon 2019-10-13 01:33:12

Oppdatert 25.november 2019 etter styrevedtak 37/2019

Klubben opererer med 4 typer godtgjørelser:

  • Lønn
  • Honorar
  • Bilgodtgjørelse
  • Utgiftsgodtgjørelse

Du kan lese mer om disse under

Godtgjørelsene fordeles slik:

  Lønn Honorar

Bilgodtgjørelse

Utgiftsgodtgjørelse
Krav Kontrakt Styreverv
  • Oppdrag i regi av klubb
  • Kjørebilag
  • Kontrakt
  • Forhåndsgodkjenning
  • Utgiftsbilag
Sats inntil 10.000kr pr år inntil 10.000kr pr år

3,5kr pr km

inntil 10.000kr pr år

inntil 10.000kr pr år
Verv (styret)   X   X
Trenere     X X
Frivillige       X
Spillere       X
Foresatte       X
christerbon 2019-10-13 01:34:48

Lønn / Honorar

Det kan deles ut lønn og/eller honorar. Dette følger skatteetatens regler for skattefri utbetaling og er kontraktsfestet mellom partene.

Hvilke personer som mottar lønn/honorar er bestemt ut fra i fra personens oppgaver i klubben.

Pr dags dato mottar ingen lønn eller honorar.

christerbon 2019-04-28 21:39:01

Utgiftgodtgjørelse

Har du fått forhåndsgodkjent et utlegg i regi av Meløy FK og ønsker dette refundert? Da laster du ned skjemaet på linken nedenfor, fyller dette ut sammen med orginalkvitteringene og sender på epost til vår kasserer.

Har du fått forhåndsgodkjent dekking av kjøring bruk skjema for bilgodtgjørelse lengre ned på siden.

Husk at all utgiftsrefusjoner skal forhåndsgodkjennes av person i Meløy FK's styre.

chrbon 2016-04-04 00:43:14

Bilgodtgjørelse

Klubben betaler kjøregodtgjørelse til personer som er på kontrakt eller som har fått forhåndsgodkjenning til å skrive bilgodtgjørelse.

Godtgjørelse samles opp og utbetales når skjema er fylt ut (vedlagt denne siden)

Sats er 3,5kr pr km som er maks skattfri sats bestemt av skatteetaten. Dette skal dekke alle utgifter (drivstoff, slittasje og bompenger)

Billetter på ferge blir også refundert om det er eneste kjørbare vei ved reisen. 

Maks årlig bilgodtgjørelse er inntill 10.000kr

Les også gjennom retningslinjene for reise i klubben som finens i klubbhåndboken samt retningslinjene for reise i klubber fra Meløy kommune

 

SPONSORER