Meny

Klikk på bildet for å følge oss på facebook

 Her vil du alltid finne de ferskeste nyhetene. Hjemmesiden brukes til å legge ut informasjon av mer varig type som ikke egner seg på facebook.

MFK_FB.PNG

 
 
 

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket
christerbon 2019-10-13 01:33:12

Klubben opererer med 3 typer godtgjørelser:

  • Lønn / Honorar
  • Bilgodtgjørelse
  • Utgiftsgodtgjørelse

Du kan lese mer om disse under

 

Generelt sett deles godtgjørelsene inn slik:

  Lønn Honorar

Bilgodtgjørelse

Utgiftsgodtgjørelse
Krav Kontrakt Styreverv
  • Oppdrag i regi av klubb
  • Kjørebilag
  • Forhåndsgodkjenning
  • Utgiftsbilag
Sats inntil 10.000kr inntil 10.000kr

3,5kr pr km

inntil 10.000kr

inntil 10.000kr
Verv (styret)   X X X
Trenere X   X X
Frivillige     X X
Spillere     X X
Foresatte     X X
christerbon 2019-10-13 01:34:48

Lønn / Honorar

Enkelte mottar skattefri lønn fra klubben. Dette følger skatteetatens regler for skattefri utbetaling og er kontraktsfestet mellom partene.

Hvilke personer som mottar skattefri lønn er bestemt ut fra i fra personens oppgaver i klubben.

 

Honorar kan deles ut til personer med verv (styret) i klubben. Sats på honorar bestemmes av styret.

christerbon 2019-04-28 21:39:01

Utgiftgodtgjørelse

Har du fått forhåndsgodkjent et utlegg i regi av Meløy FK og ønsker dette refundert? Da laster du ned skjemaet på linken nedenfor, fyller dette ut sammen med orginalkvitteringene og sender på epost til vår kasserer.

Husk at all utgiftsrefusjoner skal forhåndsgodkjennes av person i Meløy FK's styre.

chrbon 2016-04-04 00:43:14

Kjøregodtgjørelse

Klubben betaler kjøregodtgjørelse til spillere/foreldre og til trenere/ledere som bruker privat bil i oppdrag fra Meløy FK. Det anbefales at kjøregodtgjørelse samles opp og utbetales maks 2 ganger i året i juli og i oktober. Gjeldende kilometer sats står i skjemaet dere må fylle ut før utbetaling skjer. Vær oppmerksom på at det er forskjellige skjema for spillere/foreldre/reising på kurs og for trenere/ledere i Meløy FK. Billetter på ferge eller lignende blir også refundert ved kopi av kvittering lagt ved kjøregodtgjørelses skjema. Skjema for utfylling finnes du vedlagt denne siden.

Les også gjennom retningslinjene for reise i klubben som finens i klubbhåndboken samt retningslinjene for reise i klubber fra Meløy kommune