Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket

Hjemmekamper

Glomfjord%20Stadion.jpg

 
Foto: Eirik Bonsaksen
 

Nettopp DU er hjertelig velkommen til hjemmekampene våre.
Kampene vil bli spilt på mange av de flotte fotballbanene vi har i kommunen. Følg med på facebook, i lokalavisa Kulingen eller ved å laste ned appen minFotball. Vi prøver å arrangere kiosksalg på hjemmekampene, men det kan være at noen av hjemmekampene blir uten kiosksalg. I kiosken vil det være mulighet for å kjøpe kaffe, vaffler, brus og andre ting å bite i. Disse inntektene går uavkortet til idrettslaget som eier banen vi spiller på, så støtt opp.

christerbon 2020-04-24 20:20:08

Kampavvikling

For å skape gode rammer rundt alle klubbens kamper, seriekamper og turnerninger, skal alle MFK's hjemmekamper gjennomføres etter NFF's retningslinjer og Fair play-kriterier.

Retningslinjer for kampavvikling

  • Det skal være kampvert
  • Fair Play retningslinjene skal følges
  • Dommere skal tas i mot på en ordentlig måte, gjerne med en enkel bevertning
  • Kampflytning / omberamminger av kamper ordnes av Sportslig Leder etter ønske fra trenerteam
  • Evt sjekklister skal følges. Det er ingen sjekklister pr.d.d men om det kommer blir det lagt ut på denne siden.

Retningslinjer for Fair Play

Les her for å finne klubbens fair play retningslinjer: https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Verdiarbeid/Fair-Play.html

 

Rutiner for oppfølging av tilbakemeldinger og sanksjoner fra krets

Sportslig Leder har ansvaret for respons, reaksjon og oppfølgning av tilbakemeldinger og sanksjoner fra krets. Dette kan delegeres til trenerteamet om det er hensiktsmessig. Trenerteamet samt SU skal informeres ved tilbakemeldinger og sanksjoner fra krets.

 

Kampvert

Dette innbefatter at alle kamper skal ha minst en kampvert. Kampvertene spiller en sentral rolle i arrangementet, og er klubbens ansikt utad. Retningslinjene skal være konkrete og overkommelige. Kampvertene skal ha synlig "Kampvert"-vest. I MFK så utføres oppgaven stort sett av spillernes foresatte som dugnad.

Kampvertene oppfordres til å handle inn frukt til lagene og dommerne. Dette gjøres via Bama sin idrettsfrukt ordning som kan leses mer om her. https://www.eatmovesleep.no/idrettsfrukt/ Klubben vil da få refundert store deler av utgiftene med frukten i tillegg til at det gir et godt inntrykk av klubben og er et sunt alternativ til ernæring før og etter kamp

 

Rollebeskrivelse til kampvert finnes her: https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Stillingsinstrukser.html

SPONSORER