Meny

Klikk på bildet for å følge oss på facebook

 Her vil du alltid finne de ferskeste nyhetene. Hjemmesiden brukes til å legge ut informasjon av mer varig type som ikke egner seg på facebook.

MFK_FB.PNG

 
 
 

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket
christerbon 2019-07-01 13:44:49

Lagleder

Lagledere har en viktig jobb rundt administrasjon av våre lag.  Dette er personen som order mye av det praktiske rundt et lag. Alt fra organisering av dugnad, kjøring, påmeldinger til cuper osv gjøres av laglederne. En nyttig ABC for lagledere er utarbeidet av Sunnmøre Fotballkrets og kan leses ved å følge denne direkte linken: https://www.fotball.no/kretser/sunnmore/klubb-leder-og-trener/abc-for-lagledere/#Toppen 

 

I MFK er oppgavene til laglederne dette:

 • Lage kjørelister til turnering og bortekamper
 • Alltid ha oppdatert navneliste
 • Orientere Sportslig Leder og nye spillere og spillere som slutter
 • Arrangere foreldremøter -> fordele oppgaver til foreldrene (ustyr, sosiale tiltak)
 • Holde oversikt over eget lags økonomi
 • Skaffe dugnader og organisere disse. Standard avtaleskjema (vedlagt denne siden) skal fylles ut og signeres av begge parter. Dette skal brukes om dokumentasjon for fakturering.
 • Påmelding og administrasjon av lagets deltagelse på cup
 • Assistere klubbens Sportslig Leder i administraive oppgaver rundt laget

 

Retningslinjer økonomistyring for lagledere

 • Holde oversikt på sitt lags økonomi. Dette gjøres i samarbeid med MFK's økonomiansvarlig etter gjeldende retningslinjer.
 • Lagleder har innsyn i sitt lags konto og kan registrere utbetalinger, men kan ikke godkjenne utbetalinger etter MFK's økonomiske retningslinjer.
 • Som standard skal det brukes bankoverføring av penger fra spillere/lagleder til lagskontoen. Lagleder plikter å oppdatere oversiktsark for hvert innskudd.
 • VIPPS og andre lignedne overføringssystem for penger kan brukes mellom spillere og lagleder dersom omfanget gjør det lettere enn standard overføring og at det foreligger en godkjenning fra økonomiansvarlig

 

Ved behov for å sett inn penger på en lagkonto i MFK skal disse retninglinjene følges

 • Oversikt fylles ut. Ansvarlig for dette er lagleder. Oversikt er vedlagt denne siden.
 • Innlevering av oversikt(ene) skjer ved månedsslutt til økonomiansvarlig MFK
 • Vedlegg på inn- og utbetalingene MÅ være vedlagt innbetalingsoversikten og MÅ være skriftlig. Husk å numerere vedleggene.