Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket
christerbon 2019-07-01 13:44:49

Lagleder

Lagledere har en viktig jobb rundt administrasjon av våre lag.  Dette er personen som order mye av det praktiske rundt et lag. Alt fra organisering av dugnad, kjøring, påmeldinger til cuper osv gjøres av laglederne. En nyttig ABC for lagledere er utarbeidet av Sunnmøre Fotballkrets og kan leses ved å følge denne direkte linken: https://www.fotball.no/kretser/sunnmore/klubb-leder-og-trener/abc-for-lagledere/#Toppen 

 

I MFK er oppgavene til laglederne dette:

 • Lage kjørelister til turnering og bortekamper
 • Alltid ha oppdatert navneliste
 • Orientere Sportslig Leder og nye spillere og spillere som slutter
 • Arrangere foreldremøter -> fordele oppgaver til foreldrene (ustyr, sosiale tiltak)
 • Holde oversikt over eget lags økonomi
 • Skaffe dugnader og organisere disse. Standard avtaleskjema (vedlagt denne siden) skal fylles ut og signeres av begge parter. Dette skal brukes om dokumentasjon for fakturering.
 • Påmelding og administrasjon av lagets deltagelse på cup
 • Assistere klubbens Sportslig Leder i administraive oppgaver rundt laget

 

Retningslinjer økonomistyring for lagledere

 • Være kjent med innholdet i økonomihåndboka
 • Holde en enkel oversikt på sitt lags økonomi ihht vedtat budsjett. Fullmaktsmatrise gir åpning for små innkjøp. MFK's økonomiansvarlig har kontroll på regnskapet til laget
 • Lagleder har innsyn i sitt lags konto (bruker i nettbanken), men all godkjenning og registrering av betalinger må gjøres av MFK's økonomiansvarlig
 • Som standard skal det brukes bankoverføring av penger fra spillere/lagleder til lagskontoen. Lagleder plikter å fylle ut månedsoversikt for hvert innskudd som skal oversendes MFK's økonomiansvarlig for dokumentasjon til regnskapet
 • VIPPS el. kan brukes for overføring mellom spillere og lagleder feks. ifb dugnadsarbeid. Lagleder fører så over penger via bankoverføring

 

Ved behov for å sett inn penger på en lagkonto i MFK skal disse retninglinjene følges

 • Oversikt fylles ut. Ansvarlig for dette er lagleder. Oversikt er vedlagt denne siden.
 • Innlevering av oversikt(ene) skjer ved månedsslutt til økonomiansvarlig MFK
 • Vedlegg på inn- og utbetalingene MÅ være vedlagt innbetalingsoversikten og MÅ være skriftlig. Husk å numerere vedleggene.

SPONSORER