Meny

Klikk på bildet for å følge oss på facebook

 Her vil du alltid finne de ferskeste nyhetene. Hjemmesiden brukes til å legge ut informasjon av mer varig type som ikke egner seg på facebook.

MFK_FB.PNG

 
 
 

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket

Medlem

Alle som ønsker kan være medlem i klubben uten å være aktiv spiller. Om man er nytt medlem registrerer seg ved å sende en epost til post@meloyfk.no hvor man skriver inn:

 • Fult navn
 • Bostedsadresse
 • Epost
 • Mobil nr

Når eposten mottas av styreleder legges du inn i det elektroniske systemet og vil få en instruks på den oppgitte eposten på hvordan du skal betale via hjemmesiden vår. Pris på medlemskap er 500kr pr person pr år. Dette er like enkelt og trygt som betaling på nettbutikk. Når betalingen er godkjent vil du på utlevert et medlemskort som er synligbevis for betalt medlemskap og brukes til å få diverse fordeler.

 • Gratis inngang på alle Meløy FK hjemmekamper
 • Gratis påmelding til årlige kurs - Dommerkurs, ernæringkurs, trenerkurs osv. Følg med på hjemmesiden og facebook.
 • Rabatterte priser på Meløy FK supporterutstyr - pr april 2018 supporterskjef til 50kr (sparer 66%)
 • 20% rabatt hos Sport1 Dybvik på Nike treningsutstyr v/fremvising av medlemskort
 • Stemmerett på klubbens årsmøte
 • Helårsabonement hos Framtia for kun 550kr. Dette er 50% av original pris. Alternativt kan dere velge kun digital avis for kun kr 350 i året noe som er sjitbillig :)

Medlemskort.PNG

Medlembetingelser og treningsavgifter

Generelt

De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Meløy Fotballklubb, heretter kalt MFK. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra MFK så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom. Kundedata oppbevares iht norsk lov og idrettens regelverk og vil ikke på noen måte bli distribuert til tredjepart. MFK er ansvarlig for kredittkorttransaksjoner utført gjennom denne nettsiden.

Medlemskontigent og treningsavgifter

Medlemskontigent er kr 100,- per år (betalingsfrist fortløpende)

Treningskontigent ihht. tabell under: (i 2018 betales det ikke treningsavgift pga MFK ikke har noen lag i seriespill)

Klasse

Treningsavgift

Senior

VÅR 1 000kr (Betalingsfrist 28.februar)

HØST 1 500kr (Betalingsfrist 31.august)

 

For SPILLERE gjelder disse spesielle betingelsene ved innbetaling av treningsavgift:

RETNINGSLINJER FOR SPILLER:
 Vise gode holdninger mot alle og spesielt lagkamerater
 Respektere hverandre
 Vise lojalitet mot klubb og trenere
 Hjelpe hverandre og stille opp for hverandre
 Følge klubbens regler
 Være ærlig overfor trener og andre utøvere
 Ta ansvar for godt samhold
 Stille på treninger og stevner en har forpliktet seg til
 Vise engasjement
 Være stolt av sin egen innsats
 Anerkjenne andre sin innsats
 Ta ansvar for miljø og trivsel
 Reagere på mobbing eller annen adferd som ikke er i tråd med klubbens verdier

DUGNAD:
MFK er avhengig av dugnadsinnteker årlig for å kunne drifte klubben på en ansvarlig økonomisk måte. Alle spillere vil måtte påregne å jobbe dugnad for klubben hver sesong. Type dugnad og varighet vil varriere men MFK tilstreber å alltid være tidlig ute med å skaffe personer til dugnad. Dette betyr at kun jobb og andre større begivenheter er gyldige grunner til å si nei til dugnad.

SPILLEBERETTIGET:
Spiller vil være spilleberettiget for klubben når medlemskap og treningsavgift er betalt samt at spiller står i klubbens register i FIKS.

UTSTYR:
Hver spiller skal av klubben få låne et komplett draktsett. Dette har spiller ansvar for å ta vare på. Dette er klubbens eiendom, og skulle noe av utstyret vandaliseres, må spiller betale kostnaden for nytt draktsett. 1 komplett draktsett inneholder drakt, shorts, strømper og overtrekk. Når klubben er ute på reiser, representerer spiller klubben og dens sponsorer og plikter å bruke utstyr gitt av klubben i respekt for sponsorer og avtaler.

KLUBBEN INFORMERER:
Klubben plikter å informere spiller om alle saker som angår spiller og klubben generelt. Klubben plikter også å vise oversikt over økonomi, dugnader osv. til spiller via 2 årlige informasjonsmøter (1 før sesongstart og 1 etter sesongslutt)

KJØREGODTGJØRELSE:
Klubben betaler kjøregodtgjørelse til spillere/foreldre som bruker privat bil til borte kamper OG som tar med seg andre spillere. Dvs at man har kun rett til kjøregodtgjørelse om man kjører sammen med andre spillere til bortekamper. Godtgjørelse samles opp og utbetales 2 ganger i året ved sesongpause og sesongslutt. Godtgjørelsen er på 2 kr pr.km. Billetter på ferge eller lignende blir også refundert ved kopi av kvittering lagt ved kjøregodtgjørelse skjema. Kjøregodtgjørelse MFK

chrbon 2016-10-11 23:57:33

Spillerregistreringen

Hver høst vil klubben ta en spillerregistrering for å kunne starte å planlegge mot neste sesong. En slik spillerregistrering vil typisk bestå av en spørrskjema hvor spiller fyller ut for derretter å ha en samtale med trenerteamet. Slike spørreskjemaer og samtaler behandles konfedensielt, noe som vil si at det som skrives eller tas opp kun er mellom trenerteam/styreleder og spiller.

Det er viktig for klubben å alltid ha god oversikt over antall aktive spillere i nærområdet da dette er den første og viktigste parametret vi må ha på plass for å vite hvor mange lag og i hvilke aldersklasser vi kan stille i kommende sesong.

Viktige spørsmål som vil være på spørreskjemaet og som spiller kan reflektere over er:

 • Hvordan ser du for deg kommende sesong?
 • Er det noen grunn til at man ikke kan fullføre neste sesong (flytting, militæret, andre årsaker)
 • Hvordan trives du i klubben, hva mener du kan forbedres i klubben?
 • Er det noe du ønsker å ta opp?