Meny

Klikk på bildet for å følge oss på facebook

 Her vil du alltid finne de ferskeste nyhetene. Hjemmesiden brukes til å legge ut informasjon av mer varig type som ikke egner seg på facebook.

MFK_FB.PNG

 
 
 

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket

Medlem

Alle som ønsker kan være medlem i klubben uten å være aktiv spiller. Om man er nytt medlem registrerer seg ved å sende en epost til post@meloyfk.no hvor man skriver inn:

 • Fult navn
 • Fødselsdato
 • Bostedsadresse
 • Epost
 • Mobil nr

Deretter blir du lagt inn i det elektroniske medlemsregistret og vil få en instruks på den oppgitte eposten på hvordan du skal betale. Pris på medlemskap er 300kr pr person pr år. Når betalingen er godkjent vil du finne ditt elektroniske medlemskort ved å laste ned appen MinIdrett og logge inn med din personlige bruker.

Som medlem i Meløy FK har du disse fordelene:

 • Gratis påmelding til årlige kurs - Dommerkurs, ernæringkurs, trenerkurs osv. Følg med på hjemmesiden og facebook.
 • Rabatterte priser på Meløy FK supporterutstyr
 • 20% rabatt hos Sport1 Dybvik på Nike treningsutstyr v/fremvising av elektronisk medlemskort i MinIdrett Appen
 • Stemmerett på klubbens årsmøte

Medlembetingelser og treningsavgifter

Generelt

De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Meløy Fotballklubb, heretter kalt MFK. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra MFK så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom. Kundedata oppbevares iht norsk lov og idrettens regelverk og vil ikke på noen måte bli distribuert til tredjepart. MFK er ansvarlig for kredittkorttransaksjoner utført gjennom denne nettsiden.

Medlemskontigent og treningsavgifter pr november 2018

Medlemskontigent er kr 300,- per år (betalingsfrist fortløpende)

Treningskontigent ihht. tabell under:

Klasse

Treningsavgift

0-16år

VÅR 1 000kr (Betalingsfrist 28.februar)

HØST 1 000kr (Betalingsfrist 31.august)

16-19år

VÅR 1 250kr (Betalingsfrist 28.februar)

HØST 1 250kr (Betalingsfrist 31.august) 

20-99år

VÅR 1 500kr (Betalingsfrist 28.februar)

HØST 1 500kr (Betalingsfrist 31.august)

 

For SPILLERE gjelder disse spesielle betingelsene ved innbetaling av treningsavgift:

RETNINGSLINJER FOR SPILLER:
 Vise gode holdninger mot alle
 Respektere hverandre
 Vise lojalitet mot klubb og trenere
 Hjelpe hverandre og stille opp for hverandre
 Følge klubbens regler
 Være ærlig overfor trener og andre utøvere
 Ta ansvar for godt samhold
 Stille på treninger og stevner en har forpliktet seg til
 Vise engasjement
 Være stolt av sin egen innsats
 Anerkjenne andre sin innsats
 Ta ansvar for miljø og trivsel
 Reagere på mobbing eller annen adferd som ikke er i tråd med klubbens verdier

DUGNAD:
MFK er avhengig av dugnadsinnteker årlig for å kunne drifte klubben på en ansvarlig økonomisk måte. Alle spillere vil måtte påregne å jobbe dugnad for klubben hver sesong. Type dugnad og varighet vil varriere men MFK tilstreber å alltid være tidlig ute med å skaffe personer til dugnad. Dette betyr at kun jobb og andre større begivenheter er gyldige grunner til å si nei til dugnad.

SPILLEBERETTIGET:
Spiller vil være spilleberettiget for klubben når medlemskap og treningsavgift er betalt samt at spiller står i klubbens register i FIKS.

UTSTYR:
Hver spiller skal av klubben få låne et komplett draktsett. Dette har spiller ansvar for å ta vare på. Dette er klubbens eiendom, og skulle noe av utstyret vandaliseres, må spiller betale kostnaden for nytt draktsett. 1 komplett draktsett inneholder drakt, shorts, strømper og overtrekk. Når klubben er ute på reiser, representerer spiller klubben og dens sponsorer og plikter å bruke utstyr gitt av klubben i respekt for sponsorer og avtaler.

chrbon 2016-10-11 23:57:33

Spillerregistreringen

Hver høst vil klubben ta en spillerregistrering for å kunne starte å planlegge mot neste sesong. En slik spillerregistrering vil typisk bestå av en spørrskjema hvor spiller fyller ut for derretter å ha en samtale med trenerteamet. Slike spørreskjemaer og samtaler behandles konfedensielt, noe som vil si at det som skrives eller tas opp kun er mellom trenerteam/styreleder og spiller.

Det er viktig for klubben å alltid ha god oversikt over antall aktive spillere i nærområdet da dette er den første og viktigste parametret vi må ha på plass for å vite hvor mange lag og i hvilke aldersklasser vi kan stille i kommende sesong.

Viktige spørsmål som vil være på spørreskjemaet og som spiller kan reflektere over er:

 • Hvordan ser du for deg kommende sesong?
 • Er det noen grunn til at man ikke kan fullføre neste sesong (flytting, militæret, andre årsaker)
 • Hvordan trives du i klubben, hva mener du kan forbedres i klubben?
 • Er det noe du ønsker å ta opp?