Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket
christerbon 2020-03-29 22:25:01

Rekrutteringsplan

Klubben skal ha en plan som beskriver hvordan de rekrutterer nye årskull med spillere og hvordan spillere/foresatte/andre blir tatt imot og gitt et likeverdig tilbud.  Rekrutteringsarbeidet er en av de viktigste aktivitetene en klubb utfører. En plan for hvordan dette arbeidet utføres i klubben er derfor viktig. En god rekrutteringsplan sikrer at nye personer som kommer inn i klubben hvert år får en god start.  

Rekrutteringsplanen skal også beskrive hvordan klubben arbeider for å gi et tilbud til alle barn i nærmiljøet uavhengig av kjønn, funksjonsevne, etnisitet og betalingsevne. Klubben skal i rekrutteringsplanen også beskrive måltall for hvor mange barn som ønskes å rekrutteres i henhold til klubbens nedslagsfelt pr kjønn.

Planene er utarbeidet ifb. arbeidet med å bli kvalitetsklubb i perioden første halvår 2020. Det er kvalitetsklubb gruppen som har laget planen. Planen vedtas av styret slik at den kan revideres i løpet av året.

Mye av denne rekrutteringsplanen har direkte linker til MFK’s hjemmeside og andre relaterte internettsider. Internett tilgang er derfor essensielt ved lesing av denne rekrutteringsplanen.

SPONSORER