Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket

Meløy FK sitt hovedstyre


STYRELEDER

WALTER PEDERSEN – EPOST  - post@meloyfk.no - 952 88 233


NESTLEDER & KVALITETSKLUBB ANSVARLIG

SVEIN FREDRIKSEN – EPOST - 915 68 777


ØKONOMIANSVARLIG

THOMAS MARUHN – EPOST – kasserer@meloyfk.no - 930 06 114


SPORTSLIG LEDER

CHRISTER BONSAKSEN – christer@meloyfk.no - 976 15 160


MARKED OG SPONSOR

NN – TBA - TBA


STYREMEDLEM

HANNE EDVARDSEN – EPOST - 958 90 174


christerbon 2020-06-18 22:19:41

Hovedstyret info

Styret er MFKs høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver som kasserer eller sekretær på årsmøtet, eller styret kan selv fordele oppgavene. Fordelingen av oppgaver bør beskrives, slik at folk ser hvem de skal kontakte i ulike saker.

 

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende. Styremedlemmene plikter å respektere et styrevedtak, selv om det er fattet mot vedkommende egen stemme.

• Medlemmer av hovedstyret er:

  • Styreleder
  • Nestleder / Kvalitetsklubb ansvarlig
  • Økonomiansvarlig
  • Sportslig Leder
  • Styremedlem (sekretær & marked/sponsor)
  • Ungdomskontakt

 

SPONSORER