Meny

Klikk på bildet for å følge oss på facebook

 Her vil du alltid finne de ferskeste nyhetene. Hjemmesiden brukes til å legge ut informasjon av mer varig type som ikke egner seg på facebook.

MFK_FB.PNG

 
 
 

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket
chrbon 2016-05-25 12:43:52

Årsmøte

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år i mars. Årsmøtets oppgaver er nærmere beskrevet i klubbens lov. Der fremgår det også hvordan årsmøtet skal innkalles. For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha fylt 15 år, vært medlem i klubben i minst én måned og ha betalt kontingent. Innkalling til årsmøtet annonseres på klubbens hjemmeside samt facebook side. Årsmøtet legger grunnlaget for klubbens virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva klubben skal gjøre, og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet. Årsmeldingene fra årsmøtet legges ut på klubbens hjemmeside. 

Prisene for medlemsskap er fast agenda på årsmøtet og forandringer vil kunne skje her, og som medlem er du med på å stemme for eller imot innkomne forslag for medlemskontingenten - såvel som andre saker på årsmøtet.

Under vil du finne årsmeldinger fra årsmøtene til Meløy FK.