Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket
christerbon 2019-11-06 12:46:00

Sportslig Utvalg medlemmer


SPORTSLIG LEDER

HANNE EDVARDSEN


TRENER OG SPILLER UTVIKLER

HANS JØRGEN ANDERSEN


HOVEDTRENER

RONNY ANDERSEN

HANS ARNE CHRISTIANSEN


DOMMERANSVARLIG

EIRIK BONSAKSEN


 

christerbon 2020-06-21 23:16:09

Sportslig Utvalg oppgaver

Klubben skal ha et sportslig utvalg. SU skal bidra til, og legge til rette for gode sportslige forhold for de enkelte lag. SU bestemmer, sammen med hovedstyret, klubbens sportslige målsetting for MFK’s lag. SU foreslår tiltak i tråd med klubbens sportslige målsetting. SU utarbeider budsjett over sportslige aktiviteter, som innspill til klubbens budsjett. Sportslig leder er leder for utvalget, er ansvarlig for innkalling til møter, og sitter også i hovedstyret.

Eksempler på oppgaver for Sportslig utvalg:

 

- Bidra til utarbeidelse og oppfølging av klubbens Sportsplan.

- Bidra til kompetanseutvikling for lag og trenere.

- Bidra til godt samarbeid mellom lag og dommere.

- Bidra under klubbens Fair Play tiltak.

- Gjennomføre trenerforum 1 til 2 pr år.

- Holde kontakt med KA Trenerutvikler i krets.

- Gi råd til styret om den sportslige satsningen.

- Gjennomgå og vurdere eventuelle brudd på Sportsplanen.

- Avgjøre saker som omhandler differensiering og hospitering

  dersom lagene trenger bistand til dette.

Deltagere i SU:

  • Sportslig Leder
  • Dommeransvarlig
  • Trener og spillerutvikler
  • Hovedtrenere

mceu_37700957511601406011689.png

SPONSORER