Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket
christerbon 2020-03-20 14:04:27

Trenerforum

MFK ''deler'' trenerforum opp i 2 deler. Et internt forum og et felles forum for trenere på tvers av klubbgrensene. Dette ut i fra at MFK sitt ønske om å være en klubb for felleskapet noe som også innbærer å dele og samarbeide på tvers av klubbene.

 • Intern - Hensikten med forumet er å sikre en aktiv arena for diskusjon, kompetanseoverføring og samarbeid mellom det sportslige apparatet hos de ulike lagene og mellom sportslig utvalg og styre. Her gis deltagerne mulighet til å dele erfaringer, ta opp og diskutere utfordringer, forbedringer etc. Vi prøver på måndelige trenerforum møter, da på digitale plattformer.

 

 • Ekstern - Det skal minimum 2 ganger i året arrangeres treneforum hvor man møter fysisk og hvor man inviterer trenere fra de andre klubbene. Tema for disse trenerforumene er utvikling av ''Meløy-fotballen'' hvor trenersamarbeid på tvers av klubbene er essensielt. Ansvarlig for disse er trener- og spillerutvikler hos MFK.

 

 

Typiske deltagere på de interne trenerforum er:

  • Trenere
  • Dommeransvarlig
  • Trener og spiller utvikler
  • Sportslig leder
  • Lagledere (ved behov)
  • Fairplay ansvarlig
  • Ungdomskontakt

 

 

SPONSORER