Meny

Klikk på bildet for å følge oss på facebook

 Her vil du alltid finne de ferskeste nyhetene. Hjemmesiden brukes til å legge ut informasjon av mer varig type som ikke egner seg på facebook.

MFK_FB.PNG

 
 
 

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket
chrbon 2016-10-07 20:03:02

Stillingsbeskrivelser

 SPORTSLIG

SPORTSLIG LEDER:

 • Ha det overordnede sportslige ansvar for fotballaktiviteten i klubben
 • Leder av Sportslig utvalg
 • Bindeledd mellom Sportslig utvalg og styret
 • Organisere spillerutvikling i klubben
 • Utarbeide/oppdatere Sportsplan, og gjøre denne kjent innad i klubben
 • Prioritere sportslige aktiviteter i klubbens budsjett
 • Klubbens kontakt mot Nordland FK i.f.m. sportslige saker
 • Sammen med Sportslig utvalg, rekruttere, utdanne, og følge opp trenere, lagledere, dommere, og andre personer i sportslige verv

 

DOMMER KONTAKT:

 • Ha kontakt og samarbeid med
  • Klubbens dommere
  • Klubbens styre og administrasjon
  • Lagledere og trenere
  • Nordland Fotballkrets
 • Har sammen med styret hovedansvaret for å rekruttere og beholde nok antall dommere i forhold til antall lag (2-3)
 • Legge til rette og tilby dommerkurs til de som ønsker det, følge opp og veilede disse i kamper
 • Ansvar for å tilby de med ambisjoner og talent videre oppfølging og etterutdanning, i nært samarbeid med Nordland Fotballkrets
 • Ansvar for at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spillerne
 • Ansvar for at utstyr til dommerne inngår i klubbens utstyrsavtale
 • Tilrettelegge treningsmuligheter for dommerne, gjerne sammen med klubbens lag, herunder dømming på trening, og deltakelse på treningsleir
 • Heve dommerens status i klubben 

 

TRENEREN:

 • Fullmakt til å slå ned på og bestemme konsekvenser på oppførsel mellom spillere som ikke viser gode holdninger eller respekt for hverandre
 • Positive erfaringer med trening og konkurranse
 • Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap
 • Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og foreldre
 • Vær et godt forbilde
 • Møt presis og godt forberedt til hver trening
 • Som trener er du veileder, inspirator og motivator
 • Bry deg litt ekstra og involver deg i utøverne dine
 • Søk å utvikle selvstendig vurderingsevne hos utøveren
 • Vis god sportsånd og respekt for andre
 • Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet
 • Enhver utøver eller gruppe skal utfordres til å utvikle sine ferdigheter

Alternativt kan ABC for trenere være et veldig godt lesestoff: https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/trenervett/#Toppen

 

SPILLEREN:

 • Vise gode holdninger mot alle
 • Respektere hverandre og spesielt lagkamerater
 • Vise lojalitet mot klubb og trenere
 • Hjelpe hverandre og stille opp for hverandre
 • Følge klubbens regler
 • Være ærlig overfor trener og andre utøvere
 • Ta ansvar for godt samhold
 • Stille på treninger og stevner en har forpliktet seg til
 • Vise engasjement
 • Være stolt av sin egen innsats
 • Anerkjenne andre sin innsats
 • Ta ansvar for miljø og trivsel
 • Reagere på mobbing eller annen adferd som ikke er i tråd med klubbens verdier

 

LAGLEDEREN:

For våre ungdomslag har vi vanligvis 2 lagledere pr lag. Dette er personen som order mye av det praktiske rundt et lag. Alt fra organisering av dugnad, kjøring, påmeldinger til cuper osv gjøres av laglederne. En nyttig ABC for lagledere er utarbeidet av Sunnmøre Fotballkrets og kan leses ved å følge denne direkte linken: https://www.fotball.no/kretser/sunnmore/klubb-leder-og-trener/abc-for-lagledere/#Toppen

 

 

HOVEDSTYRET 

STYRELEDER:

 • Planer og klubbutvikling (ajourføring og oppfølging av disse)
 • Kontakt andre klubber
 • Forsikringer / Lisenser
 • Klubbens ansikt utad
 • Samordnet registrering (idrettsregistreringen og momskompensasjon)

 

NESTLEDER / SEKRETÆR:

 • Stand-in for styreleder
 • Følge opp og svare på klubbens epost
 • Referent på styremøter
 • Andre administrative oppgaver

 

MARKEDSANSVARLIG:

 • Sponsoransvarlig (kun styreleder kan underskrive kontrakter)
 • Profilering- og markedsføring av klubb
 • Salg til inntekt for klubben (les: måljegern, støttemedlemskap)
 • Kamp og arrangement annonsering

 

DUGNADS- og ARRANGEMENTS ANSVARLIG:

 • Holde oversikt over utført/kommende dugnader for alle lag
 • På utkikk etter nye dugnader
 • Koordinere dugnadsoppdrag
 • Lage grov oversikt over årlige inntekter gjennom dugnader
 • Skape og utvikle arrangement innenfor MFK's profil
 • Skaffe og koordinere frivillige

 

STØTTEGRUPPEN

MATERIAL KOORDINATOR:

 • Lage grovt årsbudsjett for materiell
 • Oversikt over materiell som er delt ut
 • Innkjøp av materiell
 • Kontakt med utstyrsleverandør
 • Kontakt med trenere ang materiell behov

 

IT ANSVARLIG:

 • Ansvarlig for hjemmeside
 • Ansvarlig sosiale medier

 

KASSERER:

 • Hente post
 • Godtgjørelser
 • Utbetalinger via nettbank
 • Ajourføre likviditet og budsjetts regneark
 • Kontakt med Meløy Økonomisenter
 • Utarbeide måneds rapporter
 • Sende ut fakturaer
 • Oversikt over dommerregninger

 

FRIVILLIGE:

 • Utføre oppgaver ihht instruks