Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket
christerbon 2020-04-24 19:49:44

Trygge rammer

"Klubben skal velge ut ett tema årlig og gjøre medlemmene kjent med temaet og utarbeide og implementere retningslinjer."

All aktivitet i fotball-Norge bygger på NFFs verdier trygghet, glede, respekt og likeverd. Aktivitetene skal foregå innenfor rammer der alle opplever trygghet. Det innebærer klare holdninger og bekjempelse av og praksisnære retningslinjer for rusmidler, doping, mobbing, vold, rasisme, trafikksikkerhet, diskriminering og bekjempelse av seksuelle overgrep og trakassering. Trivsel og trygghet er fundamentalt for god sportslig utvikling, og en klubb som har en tydelig kommunisert og gjennomarbeidet holdning og praksis på dette feltet, vil kunne få økt rekruttering, mindre frafall og godt omdømme.

Meløy FK arbeider i tråd med Norges fotballforbunds føringer.

Vi jobber med holdningskampanjer gjennom hele året. Vårt fokusområde vil være tema på spillermøter og trenerforum to ganger årlig. I tillegg har vi fokus på dette minimum to ganger årlig på våre sosiale medier.

Når vi som klubb har disse fokus, sender vi samtidig informasjon om vårt arbeid til alle klubber som driver med fotball i kommunen. Her inviterer vi øvrige klubber til å ha fokus på samme trygge rammer, og vi deler våre opplegg og opplæring med øvrige klubber.

Sportslig leder er ansvarlig for dette arbeidet. Sportslig utvalg lager konkrete planer, og utnevner ressurspersoner i arbeidet.

 

Tema vi som kvalitetsklubb skal arbeide med:

År Tema Ansvarlig
2020 Fokusområde høst 2020. Samarbeid med ernæringsfysiolog. Praktisk/teoretisk kurs for spillere. (Ev nettkurs om Coronasituasjonen vedvarer.) Hanne Edvardsen
2021 Doping og alkohol TBD
2022 Trafikksikkerhet og skader og forsikring TBD
2023 Seksuelle overgrep og trakassering TBD
2024 Mobbing og rasisme (som inngår i Fair play) TBD
2025 Kampfiksing og spilleavhengighet TBD

 

SPONSORER