christerbon 2020-03-22 15:33:07

Vett-reglene

SPILLERVETT REGLENE:

 1. Vise gode holdninger mot alle
 2. Respektere hverandre
 3. Vise lojalitet mot klubb og trenere
 4. Hjelpe hverandre og stille opp for hverandre
 5. Følge klubbens regler og være kjent med klubbens planverk
 6. Være ærlig overfor trener og andre utøvere
 7. Ta ansvar for godt samhold
 8. Stille på treninger og stevner en har forpliktet seg til
 9. Vise engasjement
 10. Være stolt av sin egen innsats
 11. Anerkjenne andre sin innsats
 12. Ta ansvar for miljø og trivsel
 13. Reagere på mobbing eller annen adferd som ikke er i tråd med klubbens verdier

 

FORELDREVETTREGLENE:

 1. Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.
 2. Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.
 3. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.
 4. Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.
 5. Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.
 6. Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!
 7. Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!

Det handler om respekt – ikke sant?

 

TRENERVETTREGLENE:

Som trener er jeg et forbilde for spillerne mine. Da er det viktig at jeg utviser trenervett:

 1. Jeg er her for spillerne, ikke for meg selv.
 2. Jeg ser og hører meg selv «utenfra» og spillerne «innenfra».
 3. Jeg velger å være positiv, fordi jeg vet at min oppførsel – både positiv og negativ – smitter over på andre.
 4. Jeg påvirker både mine spillere, «benken» min, dommeren, motstanderlaget og publikum gjennom positiv språkbruk og kroppsspråk.
 5. Jeg ønsker å være et godt forbilde for spillerne mine og en god ambassadør for fotballen og klubben min.

Trenervett gir kampvett:

 1. Gjennom Fair play-møtet er jeg med på å skape en god fotballopplevelse for alle.
 2. Jeg tar spillerne med på råd. Jeg har autoritet, men er ikke autoritær.
 3. Alle er like mye verdt. Jeg sprer både spilletid og oppmerksomhet.
 4. Jeg er utviklingsorientert og veileder spillerne mot neste spillsituasjon. Jeg gjør dommeren god og henger meg ikke opp i dommeravgjørelser.
 5. Jeg er forberedt på at temperaturen kan bli høy, men jeg, «benken» min og spillerne mine skal takle det positivt og konstruktivt.

 

 

DOMMERVETT REGLENE:

KOMMER

 

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket

SPONSORER