Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket
chrbon 2016-10-18 22:19:02

Klubbhåndbok

Denne klubbhåndboken er laget for å samle alt av nyttig informasjon inn under et dokument. Dette dokumentet skal være til hjelp for alle som har roller tilknyttet MFK – spiller som frivillig, og fungere som et oppslagsverk som skal være oversiktlig og lett å finne frem i.

Boken er utarbeidet av hovedstyret i perioden fra oktober 2015 – oktober 2016, med innspill fra spillere, frivillige, foreldre og årsmøtet.

Boken vedtas av styret slik at den kan revideres i løpet av året.

Mye av denne klubbhåndboken har direkte linker til MFK’s hjemmeside og andre relaterte internettsider. Internett tilgang er derfor essensielt ved lesing av denne klubbhåndboken.

SPONSORER