Meny

Klikk på bildet for å følge oss på facebook

 Her vil du alltid finne de ferskeste nyhetene. Hjemmesiden brukes til å legge ut informasjon av mer varig type som ikke egner seg på facebook.

MFK_FB.PNG

 
 
 

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket
chrbon 2016-10-18 22:20:11

Økonomihåndboka

Styret i Meløy FK har det overordnede ansvaret for Meløy FKs økonomi.
Økonomihåndboken skal være et hjelpemiddel for Meløy FK for å sikre god økonomistyring. Regnskapsførere, kasserere, trenere, lagledere og andre som trenger en innføring i hvordan økonomirutinene til Meløy FK fungerer skal kunne finne informasjonen de trenger i økonomihåndboken.
Formålet med økonomihåndboken kan oppsummeres i tre punkter:
- Meløy FK skal bruke og forvalte Meløy FKs midler på en forsiktig og hensiktsmessig måte og i tråd med det som er vedtatt på årsmøte
- Meløy FK skal ha en tilfredsstillende organisering av bilagsføring, regnskapsføring og budsjetthåndtering
- Meløy FK skal ha en forsvarlig økonomistyring

© Meløy Fotballklubb – All kopiering skal skriftlig godkjennes av klubben styreleder