Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket
chrbon 2017-04-01 01:01:17

Sportsplan

Sportsplanen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for trener og lagleder. Med utgangspunkt i klubbens verdier og målsetting legger sportsplanen grunnlaget for virksomhetsverdien «Flest mulig – lengst mulig – best mulig».

Den er det viktigste redskapet for at «Klubben er sjef».  Dersom Sportsplanen virkelig skal utgjøre en forskjell på feltet, må den være godt forankret hos alle i klubben. Derfor er det viktig at den praktiseres i all den daglige aktiviteten, og at den implementeres som en naturlig del i klubbens fora for trenere og ledere.

MFK sin sportslige ledelse er ansvarlig for sportsplanen. Ved spørsmål ta kontakt med Sportslig Leder.

Mye av denne sportsplanen har direkte linker til MFKs hjemmeside og andre relaterte internettsider. Internett tilgang er derfor essensielt ved lesing av denne klubbhåndboken.

SPONSORER