Meny

Klikk på bildet for å følge oss på facebook

 Her vil du alltid finne de ferskeste nyhetene. Hjemmesiden brukes til å legge ut informasjon av mer varig type som ikke egner seg på facebook.

MFK_FB.PNG

 
 
 

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket
chrbon 2017-04-01 01:01:17

Sportsplan

Sportsplanen er klubbens  viktigste utvikling og styringsverktøy samt hjelpemiddel for trener og lagleder. Med utgangspunkt i klubbens verdier og målsetting legger Sportsplanen grunnlaget for virksomhetsideen «Flest mulig – lengst mulig – best mulig».

Den er det viktigste redskapet for at «Klubben er sjef».  Dersom Sportsplanen virkelig skal utgjøre en forskjell på feltet, må den være godt forankret hos alle i klubben. Derfor er det viktig at den praktiseres i all den daglige aktiviteten, og at den implementeres som en naturlig del i klubbens fora for trenere og ledere.

Dokumentet har en gyldighetsperiode på 3 år fra den er vedtatt av styret i klubben, og skal oppdateres innen endt gyldighetsperiode. Årlig evaluering etter sesongslutt kan medføre endringer i planen. Sportslig leder har ansvar for utarbeidelse og oppdatering.

Sportsplanen skal si noe om de 5 utviklingsområdene til MFK:

  • Klubbutvikling
  • Egenutvikling
  • Trenerutvikling
  • Spillerutvikling
  • Dommerutvikling

Klikk på linkene nedenfor for å åpne sportsplanen i PDF versjon.

© Meløy Fotballklubb – All kopiering skal godkjennes