Velkommen til Meløy FKs hjemmeside

I menyen vil du finne informasjon om klubben og vår aktivitet.

Meløy FKs visjon og verdier


«Vi skal skape en felles fotballklubb for nærområdet»

Verdier:

M – Mangfold

MFK skal ha et mangfold i klubben

F – Felleskap

MFK skal ha felleskapet som den viktigste arenaen

K – Kvalitet

MFK skal ha kvalitet i alt vi gjør