Politiattest

Politiattest

https://www.idrettsforbundet.no/tema/politiattest/

Politiattestordningen

Alle med oppgaver i idretten som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, skal fremvise en gyldig politiattest (barneomsorgsattest). Dette er en forutsetning for at vi skal kunne ha en trygg idrett og oppnå idrettsglede for alle. De som har merknader på sin politiattest skal ikke ha slike oppgaver i idretten. Dette gjør vi for å hindre at personer som tidligere har begått alvorlige lovbrudd, skal kunne gjøre nye lovbrudd i idretten.

Hvordan søker jeg om politiattest?

Det er den personen som har en rolle som krever politiattest, som selv må søke om politiattest. Idrettslaget kan ikke gjøre dette.

Du kan enkelt søke om politiattest på politiets nettsider.

Du trenger en bekreftelse fra idrettslaget for å søke om politiattest. Bekreftelsen som skal fylles ut, finner du her. Ta kontakt med politiattestansvarlig eller annen ansvarsperson i ditt idrettslag for å få utfylt bekreftelsen. Når du søker, legger du ved (laster opp) dokumentet med bekreftelse fra idrettslaget.    

Dersom du er under 18 år, må du også legge ved en bekreftelse med underskrift fra dine foresatte på at de vet at du søker om politiattest. En slik bekreftelse finner du her.

Etter at politiet har behandlet søknaden, blir attesten sendt til deg som søker. Når du har mottatt politiattesten, skal den fremvises for den som er ansvarlig for politiattester i ditt idrettslag. Dersom du ikke har merknader på politiattesten, vil politiattestansvarlig da registrere opplysninger om at du har fremvist gyldig attest. Selve politiattesten skal alltid beholdes av deg som søker.