Medlemsinfo

Medlem

Årsmøtet har fastsatt medlemskontigent til 300kr. Dette er for alle enten man har faste oppgaver i klubben eller ikke.

Innmelding som medlem gjøres her: https://minidrett.nif.no/

Som medlem i Meløy FK har du disse fordelene:


Ved å bli medlem i MFK godtar man medlemsbestingelsene som kan leses nedenfor.

Treningsavgifter

Treningsavgifter er måten de aktive medlemmene betaler kontigent til klubben på. Treningsavgift skal bidra til å dekke klubbens utgifter med å tilby den aktiviteten som trengs for at alle skal ha et tilbud. Treningsavgifter faktureres via minidrett medlemsystemet slik at det er viktig at kontaktinfo slik som mobilnr og epost alltid er oppdatert i minidrett systemet.


Medlemsbetingelser

Generelt

De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Meløy Fotballklubb, heretter kalt MFK. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra MFK så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom. Kundedata oppbevares iht norsk lov og idrettens regelverk og vil ikke på noen måte bli distribuert til tredjepart. MFK er ansvarlig for transaksjoner utført gjennom denne nettsiden.

For AKTIVE SPILLERE gjelder disse spesielle betingelsene ved innbetaling av treningsavgift:

DUGNAD:
MFK er avhengig av dugnadsinnteker årlig for å kunne drifte klubben på en ansvarlig økonomisk måte. Alle spillere vil måtte påregne å jobbe dugnad for klubben hver sesong. Type dugnad og varighet vil varriere men MFK tilstreber å alltid være tidlig ute med å skaffe personer til dugnad. Dette betyr at kun jobb og andre større begivenheter er gyldige grunner til å si nei til dugnad.

SPILLEBERETTIGET:
Spiller vil være spilleberettiget for klubben når medlemskap og treningsavgift er betalt samt at spiller står i klubbens register i FIKS. MFK påberoper seg rettigheten til å nekte spiller å bli med på trening og/eller kamp om spiller ikke er spilleberettiget.

UTSTYR:
Hver spiller skal av klubben få låne et komplett draktsett. Dette har spiller ansvar for å ta vare på. Dette er klubbens eiendom, og skulle noe av utstyret vandaliseres, må spiller betale kostnaden for nytt draktsett. 1 komplett draktsett inneholder drakt, shorts, strømper og overtrekk. Når klubben er ute på reiser, representerer spiller klubben og dens sponsorer og plikter å bruke utstyr gitt av klubben i respekt for sponsorer og avtaler.