Hvis skade oppstår

Hvis skade oppstår

Her finner du viktig informasjon angående forsikring, samt praktisk informasjon hva man skal gjøre når det oppstår en skade som trenger videre behandling.

Fotballforsikringen inkluderer alle aktive ledere, trenere, spillere og dommere som er registrert i MFK sin FIKS.

FORSIKRINGSDEKNING

Spillere fra og med 13 år:

Spillere som har fylt 13 år må være registrert i FIKS som aktive med lagsforsikring inneværende sesong for å være dekket av forsikringsordningen. Klubben betaler lagsavgiften for alle lag fra og med 13 år, og er blant annet én av grunnene til at det må betales treningsavgift. Det er klubbens ansvar at alle spillere er registrert som aktive med lagsforsikring i FIKS.

Det er sportslig leder som er FIKS ansvarlig i MFK.

For å se ytelsene for Fotballforsikringen, se her: https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/

Ledere, dommere, trenere:

Alle klubbens aktive registrerte (i FIKS) trenere, ledere og dommere er dekket av grunnforsikringen.

Utvidet fotballforsikring

Alle har mulighet til å kjøpe en utvidet fotballforsikring. Les mer om fordelene og ev. kjøp her: https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/

VED EN SKADESITUASJON

Når det oppstår en skade på treningsfeltet eller i kamp skal man utføre akutt skadebehandling. Ofte betyr det å ise ned skaden og legge på kompress. Om man ønsker bistand/hjelp til hvordan man skal behandle skaden kan man ringe Idrettens Helsesenter (IHS) på tlf 987 02033

Spiller/foresatt skal deretter fylle ut skademeldingsskjema. Foresatt har ansvaret med å fylle ut skjema intill barnet er fylt 18 år. Registreringen gjør man her: https://www.idrettshelse.no/article/idrettens-skadetelefon

IHS tar kontakt med spilleren eller kontaktperson. IHS tar seg også av bestilling av all utredning og behandling. IHS følger opp spiller til etter gjennomført behandling.

! Det er svært viktig at skademeldingsskjemaet fylles ut så snart som mulig etter skaden har oppstått, og hendelsen må registreres gjennom dette skjemaet for at den skadde skal være dekt av forsikringen !

SKADEFRI

Når det er oppstått skade og skaden skal leges eller at man er skade plaget og ønsker å forebygge så finnes det en veldig god norsk nettsiden www.skadefri.no hvor det er samlet mye nyttig informasjon om temaet skadefri.

Her velger man idretten - for oss er det fotball - og så deretter kan man lese om vanlige skader i fotballen og hvordan behandler og forebygge skader.