Vett-reglene

SPILLERVETT REGLENE:


FORELDREVETTREGLENE:

Det handler om respekt – ikke sant?


TRENERVETTREGLENE:

Som trener er jeg et forbilde for spillerne mine. Da er det viktig at jeg utviser trenervett:


Trenervett gir kampvett:


DOMMERVETT REGLENE - gjeldende for dommeransvarlig, veileder og dommere: