Fair-Play

Fair Play er samlebegrepet for fotballens verdiarbeid. Fair play-arbeidet er grunnlaget for vårt omdømme og våre handlinger. Fair play handler om overordnede verdier, respekt for andre mennesker og om å forsterke vennskap.

Dette fokuset på etikk gjør fotballen til en viktig aktør i holdningsarbeid. Fair play handler om det som skjer på og utenfor fotballbanen, og er den verdibaserte normen som skal gjennomsyre all aktivitet på alle nivåer, herunder respekt for, og etterlevelse av gjeldende regelverk, retningslinjer og verdisett.

Fair play jobbes med på hver trening, gjennom gode forbilder i trenere og støtteapparat. I tillegg har vi fokus på Fair Play på våre sosiale medier flere ganger pr sesong.

I Meløy fotballklubb følger vi sentrale retningslinjer på våre kamper.

Disse punktene gås gjennom på møtet:

Det utdeles Fair play pris til en spiller som utmerker seg på hvert lag.

Fair Play ansvarlig er ansvarlig for dette arbeidet og lager konkrete planer, og utnevner ressurspersoner i arbeidet.